MTÜ Kunda Elulõng tegevuse eesmärk

MTÜ Kunda Elulõng loodi linna eakate päevakeskuse (tegutseb oktoobrist 1997) baasil septembris 2000. aastal, eesmärgiga toetada ja arendada sotsiaalhoolekandevaldkonda Kunda linnas. Peamised tegevused: toimetulekuraskustega isikutele (üksikvanurid, eakad, (noored) pered, puuetega inimesed, üksikemad, töötud jt.) võimalikult iseseisvama elu võimaldamine; paindlik ja abivajajakeskne sotsiaalteenuste korraldamine; avahooldusteenuste arendamine; sotsiaaltöötajate koolitus; hingeabi ja nõustamine; eakate vaba aja sisustamine.

Loe edasi