MTÜ KUNDA ELULÕNG

MTÜ Kunda Elulõng tegevuse eesmärk

MTÜ Kunda Elulõng loodi linna eakate päevakeskuse (tegutseb oktoobrist 1997) baasil septembris 2000. aastal, eesmärgiga toetada ja arendada sotsiaalhoolekandevaldkonda Kunda linnas. Peamised tegevused: toimetulekuraskustega isikutele (üksikvanurid, eakad, (noored) pered, puuetega inimesed, üksikemad, töötud jt.) võimalikult iseseisvama elu võimaldamine; paindlik ja abivajajakeskne sotsiaalteenuste korraldamine; avahooldusteenuste arendamine; sotsiaaltöötajate koolitus; hingeabi ja nõustamine; eakate vaba aja sisustamine.

Loe edasi