MTÜ Kunda Elulõng tegevuse eesmärk

MTÜ Kunda Elulõng loodi linna eakate päevakeskuse (tegutseb oktoobrist 1997) baasil septembris 2000. aastal, eesmärgiga toetada ja arendada sotsiaalhoolekandevaldkonda Kunda linnas. Peamised tegevused:

  • toimetulekuraskustega isikutele (üksikvanurid, eakad, (noored) pered, puuetega inimesed, üksikemad, töötud jt.) võimalikult iseseisvama elu võimaldamine;
  • paindlik ja abivajajakeskne sotsiaalteenuste korraldamine;
  • avahooldusteenuste arendamine;
  • sotsiaaltöötajate koolitus;
  • hingeabi ja nõustamine;
  • eakate vaba aja sisustamine.