Teenused ja tegevused

MTÜ Kunda Elulõng

Kunda Eakate Päevakeskuse avahooldusteenuse kirjeldus

Mittetulundusühing Kunda Elulõng järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid: www.ngo.ee/eetikakoodeks 

1. Kunda Eakate Päevakeskuses teenuste osutamine toimub vastavalt tellija (Kunda linnavalitsuse) ja pakkuja (mtü Kunda Elulõng) vahel sõlmitud koostöölepingule.
2. Kohaliku omavalitsuse toetus teenuste osutamisele kujuneb igaks eelarveaastaks eraldi, vastavalt pakkuja esitatud kalkulatsioonile ning tellija ja pakkuja vahelisele kokkuleppele.
3. Teenuste pakkuja esitab osutatud teenuste kohta iga järgneva kvartali 5. kuupäevaks tellijale tegevus- ja finantsaruande.
4. Teenuste osutamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ning Kunda Linnavalitsuse ja Kunda Linnavolikogu kehtestatud haldusaktidele ja vastu võetud otsustele.
5. Teenuste eest tasumine toimub igakuuliste võrdsete maksetena.
6. Teenused on:
– ajalehtede ja ajakirjade lugemine;
– huvitegevuse ja –ringide (TV, video, muusika, lauamängud, laulmine, toiduvalmistamine, käsitöö, …) korraldamine;
– vestlusringide ja kohtumiste korraldamine;
– nõustamine ja sotsiaalalase informatsiooni edastamine;
– ürituste korraldamine tähtpäevade tähistamiseks;
– üritused, ekskursioonid maakonna ja Eesti piires;
– vererõhu mõõtmine ja ravimteede joomine;
– triikraua kasutamine;
– õmblusmasina kasutamine;
– juuksuriteenuse kasutamine vastavalt teenindaja graafikule ja hinnakirjale;
– pangateenuste kasutamine vastavalt teenindaja graafikule ja hinnakirjale;
– duši kasutamise ja pesupesemise teenuste osutamine vastavalt Kunda Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale ja eeskirjale;
– supiköögist supi väljastamine ja/või kohapeal söömine vastavalt Linnavalitsuse kehtestatud hinnakirjale ja eeskirjale.
7. Lisaks sotsiaalhoolekandeteenustele osutab mtü Kunda Elulõng Kunda linnale Seltside Maja administreerimisteenust.

Eakate päevakeskuses osutatavate teenuste hinnakiri

  • Supiköögi teenus – 0,50 eurot / 0,5 liitrit suppi
  • Duši kasutamine – 0,80 eurot (hind ei sisalda pesuvahendit)
  • Pesu pesemine – 2 eurot / masinatäis (hind sisaldab pesuvahendi hinna)

Seltside Majas ruumide kasutamise hinnad:

  • Ruumide eraviisiline kasutamine – üldjuhul 6,50 eurot / tund, pensionieas linnaelanikele 3,20 eurot / tund
  • Tasuliste ürituste, kursuste jne läbiviimiseks; korteriühistute, erakondade ja äriühingute nõupidamiste, koosolekute, esitluste jne läbiviimiseks – 3,50 eurot/tund